jump to navigation

Cerkak: ‘Album Lawas’ November 14, 2007

Posted by tintaungu in Rindu.
trackback

Dening: Warisman, Mekarsari edisi 21 Oktober 2007 

Ana owah-owahan pakulinane Kandar. Saiki ora tau ngrungokake lagu-lagu pop taun sewidakan, album lawas. Kamangka maune saben esuk jam lima nganti jam pitu mesthi nyetel radio sing ana acarane lagu-lagu kenangan. Saiki ganti nyetel lagu-lagu anyar albume Ada Band, Ungu, Niji, Naff, Raja, Keris Patih, She, Agnes Monika lan sapanunggalane. Kamangka maune senengane ngrungokake lagu-lagune Tanty Yosepha, Titiek Sandhora, Ernie Djohan, Tety Kadi, Ana Mathovani, Broery Marantika, Bob Tutupoly, Alfian, Koes Plus, Bimbo, The Mercys, lan sapanunggalane.

“Nah ngono lagu-lagune genti dadi ora mboseni,” aloke Imah, bojone Kandar, sing maune asring grundhelan yen krungu lagu-lagu taun sewidakan. “Inggih Pak, kula melu seneng,” anak-anake padha ngegongi.

Kandar apal refrein lagune Naff “Akhirnya Ku Menemukanmu” : bila ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku, bila nanti kau di sampingku jangan pernah lelah tuk mencintaiku. Utawa lagune Ungu “Demi Waktu” maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku lupakan dirinya dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Dhasare  nalika enom Kandar main band, mula olehe nyanyi karo gitaran nganggo gitare anake.

Suwe-suwe nuwuhake pitakonan ing atine Imah. Kok sing diapalake lagune Ungu karo Naff? Apa Kandar slingkuh? Nanging ora tau mulih kasep, dhuwit blanja ora suda. HP dicek ora ana SMS nyalawadi.

Kandar pancen kesengsem karo Nia kanca kantor. Isih enom, senengane lagu-lagu penyanyi saiki. Mula Kandar melu ngapalake lagu-lagu anyar. Kandar wiwit nyedhaki Nia. Nalika nilpun Nia, HP-ne ana ringtone lagune Naff “Akhirnya Ku Menemukanmu”. Kandar klepeg-klepeg lali yen wis tuwa, lali kaceke umur karo Nia adoh, wangun dadi bapake. Satemene, Kandar mandheg mangu, olehe arep jumangkah. Atine ngosikake, yen nganti Nia gelem, mesakake Nia. Kaceke umur adoh, kasenengane akeh bedane. Kejaba kuwi, Kandar kelingan Imah lan anak-anake. Imah sing bekti, bebarengan nglakoni pait getiring urip. Ora tega ninggal utawa ngedum rasa tresnane.

Mula banjur kupiya nglalekake Nia. Carane nyuda ketemu Nia, yen ora perlu banget, ora nemoni. Upama ora kejarag ketemu, ora perlu sambung gunem yen ora perlu. Kasenengane ngrungokake lagu anyar uga mandheg, bali ngrungokake lagu-lagu lawas, bali marang penyanyi Tanty Yosepha, Titiek Sandhora, Tety Kadi, Ernie Djohan lan penyanyi-penyanyi saangkatane. Upama lagu anyar ganti lagu religi kayata duweke Ungu, Bimbo, Raihan, utawa nasyid lokal Ustadz Anant, Nufi, Eling Karepe, Fatih, Suara Syuhada lan sapanunggalane. Mbaka sethithik Kandar bisa nglalekake Nia.

Nganti wusanane, bubar salat Idul Fitri wingi, Kandar ketemu Sinta tilas kanca SD biyen. Kandar kelingan nalika kelas enem, sepisanan ngrasakake kesengsem marang bocah wadon kanca sekelas, ya Sinta kuwi. Nalika semana sing hits lagune Tanty Yosepha “Seiring Sejalan”, lagune Titiek Sandhora “Gunung Fujiyama, Putus Cinta di Batas Kota”, lagune Ana Mathovani “Pria dan Wanita”. Sinta sing biyen sawise omah-omah pindhah Jakarta, saiki bali menyang Yogya nanging wis dadi randha. Biyen kelas enem SD nganti tekan kelas telu SMP runtang-runtung karo Sinta. Ya mung runtang-runtung nanging rasane endah banget. Pisah nalika kelas siji SMA marga beda sekolahane, lan Sinta banjur pacaran tenanan karo kancane SMA. Nalika semana sepisanan Kandar ngrasakake patah hati, mbeneri lagu “Patah Hati” duweke Rahmat Kartolo di-rekam maneh dening Kembar Group Alex & Yacob. “Sinta panggah katon ayu, malah rasaku luwih nengsemake, apa marga umur wis mateng,” batine Kandar bengi nalika arep turu.

Rasa tresna kang sepisanan, thukul maneh ing atine Kandar. Lagu-lagu album lawas sing karepe kanggo nglalekake Nia, salin dadi gaman landhep ngiris atine Kandar. Krasa luwih perih, senajan biyen mung cinta monyet. Kandar bali bingung, bisa nglalekake Nia, nanging tatu lawas kumat marga ketemu karo Sinta. Kudune Riyaya atine bungah nanging dheweke malah bingung digawe dhewe. Banjur kepriye? Mbaleni cathetan lawas, apa njaga wutuhe kulawarga? Kandar bingung, album lawas kabukak tatu lawas mili getih. Saka radhione tangga keprungu lamat-lamat lagune Niji sadarkan aku Tuhan dia bukan milikku.

Ngayogyakarta awal Oktober 2007.

     

Advertisements

Comments»

1. ghafi - May 7, 2008

awakmu ana pas aku buth kowe

2. d↓↓s+ - November 12, 2009

apik tenan mas cerkak e nanging judule aku rangerti ?????

3. dieta - April 16, 2010

apik tapi piye ea.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: